Turvallinen tila

Skripti ry:n toiminnassa ja tapahtumissa on käytössä turvallisen tilan periaatteet.

Yhdenvertaisuuslain mukaan ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen, tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.


Turvallisemmilla tiloilla viitataan yhteisölliseen pyrkimykseen luoda turvallisuutta lisääviä käytäntöjä. Käytännössä turvallisemmissa tiloissa ainejärjestö ja sen jäsenet pyrkivät ottamaan vastuuta hankalista tilanteista. Ristiriitoja käsitellään sen sijaan, että niitä vain siedetään.


  1. Ole kunnioittava. Älä kyseenalaista toisen erilaisuutta. Käsittele arkoja aiheita kunnioittavasti.

  2. Anna tilaa. Huolehdi että kaikki tulevat kuulluksi ja pääsevät osalliseksi.

  3. Kunnioita kaikkien henkistä ja fyysistä koskemattomuutta.

  4. Kunnioita jokaisen itsemäärittelyoikeutta äläkä tee oletuksia stereotypioiden perusteella.

  5. Älä toisinna puheessasi, teoissasi tai käytöksessäsi rasistisia ja syrjiviä stereotypioita edes “vitsillä” tai “ironisesti”.

  6. Älä häiritse ketään sanallisesti, koskemalla tai tuijottamalla. Ei:n sanominen tarkoittaa ei:tä. Lopeta tai muuta käytöstäsi, jos toinen sitä pyytää.

  7. Jos olet eri mieltä jonkun kanssa, koita ilmaista se rakentavalla ja rauhanomaisella tavalla. Keskity asiaan, älä henkilöön.

  8. Mikäli jokin tilanne tuntuu epämukavalta, nostathan asian esiin, esimerkiksi kertomalla siitä hallitukselle tai häirintäyhdyshenkilölle. Voit antaa palautetta tilanteista myös jälkikäteen ja anonyymisti osoitteessa skripti.org/palaute.

  9. Puutu, mikäli todistat rasismia, syrjintää, häirintää tai muuta epäasiallista käytöstä.

Skripti ry:n häirintäyhdyshenkilöinä toimivat Julia Andersson ja Julia Juntunen